مخترع و تولید کننده تخصصی نانو پلیمرهای پیشرفته دارای 33 اختراع منتخب مسابقات ملی و فراملی اختراعات

آلمن آمید | نانو واکس آمیدی

مشخصات محصول

ALMAN AMIDE | AMIDE WAX SERIES

 

نانو واکس آمیدی، واکسی است که بر اساس اصلاح واکس های نانوپلیمری دکتر آلمن و ایجاد پیوندهای آمیدی اتیلنی در فرایند تولید، بوجود امده است.

این واکس قابل حل در آب بوده و بصورت پودر و پرک تولید و عرضه می گردد.

 

مشاهده جزئیات

  • تاریخ ۱۳۹۹-۰۹-۱۰
  • تگ واکس نانوپلیمری
Back to Top

مجنمع تولیدی 1:

منطقه ویژه اقتصادی شیراز، میدان صنعت، بلوار صادرات، مجتمع دانش بنیان نانو بسپار فکور

 

مجتمع تولیدی 2:

شهرک صنعتی اشهارد، بلوار دکتر حسابی غربی، صنایع تولیدی دانش بنیان نانو بسپار فکور

مجتمع تولیدی 3 :

شهرک صنعتی ماهدشت، بلوار سرداران، پلاک 18

دفتر مرکزی:

شیراز، بلوار سلمان فارسی مجتمع سلمان، شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور

82 24 23 32 – 071

83 24 23 32 – 071