دکتر آلمن در “بازارچه خیریه گندم”

دکتر آلمن در “بازارچه خیریه گندم” با همت جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر و اداره کل بهزیستی و خانه خیرین استان فارس ۹ الی ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۵ واقع… read more →