حضور دکتر آلمن در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

photo_2016-05-18_08-45-04

۲۵  تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۵ – تهران