تولید انبوه نانوپودر و نانومستربچ اکسازیست تجزیه پذیر در کشور

شرکت دانش بنیان نانو بسپار فکور افتخاری دیگر آفرید. طراحی و تولید صنعتی نانوپودر و نانومستربچ اکسازیست تجزیه پذیر کننده انواع محصولات و مصنوعات پلی اتیلنی، پلی پروپیلنی و پلی… read more →